Methodist Churches
in Glendale, AZ
 
     
 

Community United Methodist Chr
104 W Western Ave
Avondale, AZ 85323-1847

(623) 932-3480


First United Methodist Church
7102 N 58th Dr
Glendale, AZ 85301-2434

(623) 939-1409


First United Methodist Church
9849 N 105th Ave
Sun City, AZ 85351-4706

(623) 974-3631


First United Mthdst Chr In Sun
9849 N 105th Ave
Sun City, AZ 85351-4706

(623) 977-0701


Free Methodist Church-Glendale
6331 W Lamar Rd
Glendale, AZ 85301-3017

(623) 934-9941


Lakeview United Methodist Chr
10298 W Thunderbird Blvd
Sun City, AZ 85351-3196

(623) 974-5821


Mission Bell United Methodist
4645 W Bell Rd
Glendale, AZ 85308-3415

(602) 978-2281


New Song United Methodist Chr
16303 W Bell Rd
Surprise, AZ 85374-9790

(623) 544-1400


Phoenix Methodist Church
3724 W Union Hills Dr
Glendale, AZ 85308-1902

(623) 444-9840


Spirit Of Hope United Mthdst
14403 N 75th Ave
Peoria, AZ 85381-4641

(623) 334-9171


Spirit Of Hope United Mthdst
14403 N 75th Ave
Peoria, AZ 85381-4641

(623) 979-0080


Willowbrook United Methodist
19390 N 99th Ave
Sun City, AZ 85373-1102

(623) 974-5637


Youngtown United Methodist Chr
11234 W Alabama Ave
Youngtown, AZ 85363

(623) 933-1267